Automatyka

Automatyka

Automatyka

Automatyka oparta na sterownikach CAREL swobodnie programowalnych, zapewniających pełną kontrolę nad urządzeniem, oraz urządzeniami peryferyjnymi.
Może ona być sterowana na odległość poprzez modem LUPIO REMOTE.
Nasi programiści programy standardowe dostosują do potrzeb urządzeń i wymagań danego projektu.

Podstawowy zadajnik Th-Tune

Obsługa układu automatyki może być zapewniona przy wykorzystaniu podstawowego zadajnika Th-Tune,
pozwalającego na następującą funkcjonalność:

  • sterowanie trybem pracy centrali (np. biegi pracy);
  • obsługa harmonogramu;
  • określanie wartości parametrów wiodących – np. temperatura zadana

Panel serwisowy PGD

Panel serwisowy PGD

Panel operatorski serii Carel PGD jest zalecany jako obligatoryjne wyposażenie układu automatyki.
Urządzenie pozwala na dostęp do niemal wszystkich parametrów pracy centrali,
jakie są udostępniane użytkownikom na jednym z dwóch poziomów dostępu.
Menu obsługi panelu PGD zostało rozdzielone na dwa poziomy:

  • poziom użytkownika – niewymagane dodatkowe hasło
  • poziom serwisu – wymagane hasło dostępu
  • Home
  • Produkty
  • Automatyka