Lupio Remote

Lupio Remote

Lupio Remote

System Lupio Remote umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami wentylacyjnymi, zarówno poprzez sieć lokalną jak i przez Internet.

Wszystkie funkcje urządzeń wentylacyjnych, wyposażonych w moduł dostępowy systemu Lupio Remote,
dostępne są za pośrednictwem aplikacji na telefony i tablety z systemami Android i iOS, a także na komputery z system Windows 8/10.


Elastyczność

Zaawansowane opcje konfiguracyjne systemu Lupio Remote umożliwiają dostosowanie do konkretnej instalacji w budynku, zapewniając obsługą dowolnej ilości urządzeń wentylacyjnych.
System umożliwia również sterowanie dowolną ilością instalacji w różnych budynkach.

Bezpieczeństwo

Połączenie za pomocą sieci Internet pomiędzy aplikacją na telefonie, tablecie lub komputerze PC, a modułem dostępowym w urządzeniu wentylacyjnym, wykorzystuje szyfrowane łącze, tworzone wyłącznie na potrzeby wymiany danych.
Połączenie to nie wymaga dodatkowej konfiguracji po stronie sieci lokalnej użytkownika.

Dostęp do poszczególnych urządzeń wentylacyjnych realizowany jest na podstawie nadawanych uprawnień. W zależności od poziomu uprawnień, użytkownik może sprawdzać stan urządzenia,
zarządzać tym urządzeniem lub zarządzać opcjami zaawansowanymi urządzenia (tryb pracy administratora).

Niezawodność

Moduł dostępowy Lupio Remote jest wyposażony w szereg mechanizmów, gwarantujących ciągłość pracy systemu, w tym:
• automatyczne uruchamianie i konfiguracja w przypadku awarii zasilania,
• diagnostyka urządzeń wentylacyjnych,
• diagnostyka lokalnej sieci komputerowej.

W przypadku wystąpienia awarii któregoś z komponentów systemu wentylacyjnego, Lupio Remote może wysyłać powiadomienia do wskazanych wcześniej użytkowników systemu za pomocą poczty elektronicznej lub SMS’ów.

  • Home
  • Produkty
  • Sterowanie online Lupio Remote