Program doboru

Program doboru

Program doboru

Udostępniamy naszym klientom program doboru umożiwiający pełną konfigurację central wentylacyjnych, pod względem:
- wydajności
- parametrów powietrza nawiewnego i wyciągowego
- wyposażenia
- rodzajów odzysku ciepła
- głośności
- wykonania ( wersje zewnętrzne, wewnętrzne, podwieszane, higieniczne i basenowe)

Program generuje kartę doboru urządzenia z wystkimi informacjami
potrzebnymi do projektowania instalacji wentylacyjnych.
Program tworzy ofertę handlową dla firmy współpracującej jak i również
dla klienta końcowego.
Projektanci mogą pobierać rysunki dobranych urządzeń w formacie DXF.
(2D,3D)