Obiekt szkolny – Lubliniec

VentiAir Centrala-Dachowa-D-TYPE-10CERL-w-trakciae-montarzu
centrala VentAir D-TYPE 30/CE/R/L

Dostawa Trzech central VentiAir (model D-TYPE 10, 30 /CE/R/L szt 3) wraz z automatyką i systemem grzewczo-chłodzącym opartym na agregatach MIDEA.