Szpital Św. Łukasza – Tarnów

VentiAir Centrala S-TYPE S30 HE/GE/R/L wykonanie higieniczne z chłodzeniem, grzaniem i sekcją nawilżacza oraz sekcją filtrów
VentiAir Centrala S-TYPE S30 HE/GE/R/L wykonanie higieniczne z chłodzeniem, grzaniem i sekcją nawilżacza oraz sekcją filtrów
VentiAir S-TYPE S40 HE/GE/L/R z lewej S-TYPE S30 HE/GE/R/L z prawej
VentiAir Centrala S-TYPE S30 HE/GE/R/L wykonanie higieniczne z chłodzeniem, grzaniem i sekcją nawilżacza oraz sekcją filtrów

Obiekt Szpital Sw Łukasza w Tarnowie

Zainstalowano 4 szt central Ventiair S-TYPE  S30,40 HG wersja Higieniczna z nagrzewnicą i chłodnicą, filtrami oraz z nawilżaniem powietrza.