Dzisiejsza nowoczesna kuchnia nie może się obyć bez odpowiednich instalacji wentylacyjnych, które mają za zadanie wchłonięcie zanieczyszczeń wydzielających się podczas gotowania. Oferujemy państwu nowoczesne okapy wentylacyjne firmy Plastmet zapewniające odpowiednią wymianę powietrza w kuchni, komfort osób w niej pracujących i właściwy kierunek cyrkulacji powietrza.

Skuteczne zniwelowanie zapachów, pary, cząstek tłuszczu jest gwarantowane dzięki okapom Plastmet – firmy z 25 letnim doświadczeniem w produkcji okapów, filtrów wentylacyjnych, mebli i urządzeń na potrzeby gastronomii.

Nowoczesne kuchnie wyposażane są w instalacje wentylacyjne, których zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń (cząstek tłuszczów, zapachów, nadmiaru ciepła) wydzielających się podczas termicznej obróbki produktów spożywczych. Odpowiednia wymiana powietrza w kuchni ma za zadanie stworzyć właściwe warunki pracy i zapewnić bezpieczeństwo osób w niej przebywających, oraz zapewnić właściwy kierunek cyrkulacji powietrza zapobiegający rozprzestrzenianiu się zapachów do sąsiednich pomieszczeń. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest utrzymanie w kuchni około 20% podciśnienia. Cel ten realizujemy poprzez zastosowanie wywiewu powietrza zanieczyszczonego poprzez okapy kuchenne oraz nawiewu kompensacyjnego stanowiącego około 80% wartości wywiewu. W zależności od zastosowanych okapów nawiew kompensacyjny rozdzielamy pomiędzy nawiew do okapów i nawiew do strefy kuchni.

DOBÓR OKAPÓW WENTYLACYJNYCH:

Polega on na określeniu wymiarów okapów i strumienia powietrza usuwanego. Wymiary okapu zależą od urządzeń kuchennych znajdujących się pod nim. Prawidłowo dobrany okap powinien wystawać poza urządzenie nie mniej niż 100 mm. Do określenia orientacyjnego strumienia powietrza usuwanego najczęściej stosuje się wzór z poradnika Recknagel

V=2·X·U·Vx [m3/s]

X- odległość między górną płaszczyzną urządzenia, a płaszczyzną wlotową okapu, [m] (1,95-2,0m)

U- obwód powierzchni wlotowej okapu; dla okapu przyściennego U=2B+L, dla okapu centralnego U=2B+2L gdzie B i L to wymiary płaszczyzny wlotowej okapu, [m]

Vx- prędkość porywania zanieczyszczeń (0,06¸0,1 [m/s]).

Wzór ten nie uwzględnia mocy, wymiarów wielkości powierzchni grzejnych oraz rodzaju zużywanej energii.

OKAPY

OKAP PRZYŚCIENNY

OKAP CENTRALNY

TYPY OKAPÓW

Okapy wentylacyjne do usuwania oparów tłuszczowych
 

montuje się nad urządzeniami kuchennymi, wyposażone są w filtry tłuszczowe.
- okapy przyścienne montuje się kiedy urządzenia ustawione są przy ścianie.
- okapy centralne swobodnie zawieszone nad blokiem kuchennym umieszczonym na środku pomieszczenia.

Okapy nad piece konwekcyjno-parowe

są przeznaczone do wychwytywania i odprowadzania ciepła, pary, tłuszczu i nieprzyjemnych zapachów powstających w procesie pracy pieców. Wyposażone są w filtry i wentylator wyciągowy. Przy zamówieniu takiego okapu należy podać:
- średnicę króćca
- typ i rodzaj pieca
- rysunek góry pieca (ponieważ okap leży na jego górnej części, konieczne jest wykonanie otworów w dnie okapu pod króćce wystające z pieca) Sterownik okapu reguluje obroty wentylatora. Istnieje możliwość podłączenia do sterownika wyłącznika krańcowego drzwi, wówczas wentylator automatycznie po otwarciu drzwi pracuje na maksymalnych obrotach.

Okapy z nawiewem
 

Stosuje się w celu ochrony pracujących ludzi przed silnym promieniowaniem cieplnym od urządzeń oraz w celu zredukowania ilości odciąganego powietrza, a co za tym idzie kosztów eksploatacyjnych zaplecza kuchennego.
- okap z wiązką indukcyjną (wychwytująca) DC/PS 1020 DC/PS 1042 Przy okapie z wiązką wychwytującą (indukcyjną) ilość powietrza wyciąganego zmniejsza się od 20 do 40% w stosunku do okapu bez wiązki. Sprawność filtracji tłuszczu dla okapu z wiązką wychwytującą wynosi około 80%, a dla zwykłego okapu wyciągowego wynosi około 70%.
Przy okapach z nawiewem indukcyjnym bardzo ważny jest odpowiedni dobór prędkości powietrza nawiewanego. Jeżeli jest ona za duża spowoduje zdmuchiwanie wydzielających się zanieczyszczeń z powierzchni urządzeń. Dla urządzeń z nawiewem indukcyjnym, prędkość nawiewu powietrza nie powinna przekroczyć 0,75 m/s

Okap z nawiewem kompensacyjnym wyporowym

Dla urządzeń z nawiewem wyporowym, prędkość powietrza na wylocie perforacji nie powinna przekroczyć 0,3 m/s W przypadku gdy ilość powietrza nawiewanego wynosi 100% to:
- 68% nawiew wyporowy
- 32% - ilość powietrza nawiewanego do pomieszczenia poza okapem