"Smog Reducer" – antysmogowy filtr kanałowy to nowa technologia w minimalizacji przenikającego szkodliwego smogu i alergenów do wnętrz, w których przebywamy.

Istnieje możliwość montażu do wszystkich central wentylacyjnych (rekuperatorów). Jest to innowacyjne rozwiązanie na rynku, które pozwala na filtracje zanieczyszczonego powietrza zanim dostanie się do pomieszczeń.

Oferowane przez nas urządzenia są wyposażone w najwyższej jakości filtry anty-smogowe, tworząc skuteczną  barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłów PM10 i PM 2,5. Dzięki inteligentnemu systemowi urządzenie samo decyduje o stopniu filtracji w zależności od zanieczyszczenia pobieranego powietrza , co skutkuje wysoką żywotnością filtrów.

 

 

Przedstawiamy Państwu osobną stronę Internetową, która umożliwia podgląd pracy naszych filtrów w czasie rzeczywistym, z możliwością sprawdzenia historii pracy danego urządzenia, jak i porównania już działających jednostek z różnych lokalizacji. Dane z urządzeń odświeżają się co kilka minut, a mapa jest na bieżąco aktualizowana i gotowa do Państwa dyspozycji.

Przejdź do mapy Smog Reducer

 

 

Odczyt pomiarów "mapy Oczyszczacza Smogu" w Internecie?

mapa

Aby odczytać aktualne stężenia zanieczyszczeń powietrza należy:
1. kliknąć w marker urządzenia na mapie
2. jeśli urządzenie jest nieaktywne, to marker ma kolor szary, a kliknięcie spowoduje wyświetlenie "dymka" z informacją o nieaktywności urządzenia
3. jeśli urządzenie jest aktywne, to zostanie dodane do listy obserwowanych urządzeń:
a) na markerze zostanie wyświetlona litera identyfikująca wybrane urządzenie
b) zawartość wiersza w tabeli wybranych urządzeń
- litera identyfikująca urządzenie, przy czym zielone tło oznacza, że właściciel urządzenia udostępnił historię pomiarów tego urządzenia, czerwone tło oznacza, że historia pomiarów jest niedostępna
- aktualne wartości stężeń mierzonych na zewnątrz urządzenia, kolor tła oznacza poziom stężenia
- klawisz "kliknij" - kliknięcie spowoduje wyświetlenie pełnych danych pomiarowych
- klawisz X - kliknięcie spowoduje usunięcie urządzenia z listy obserwowanych urządzeń, jednocześnie z markera znika litera identyfikująca urządzenie
4. można obserwować do pięciu urządzeń
5. Jeśli lista jest pełna i zachodzi potrzeba obserwacji kolejnego urządzenia, to z listy należy usunąć urządzenie najmniej istotne i zamiast niego wskazać nowe urządzenie

punkty

Jeśli wśród obserwowanych urządzeń są takie, których właściciele udostępnili historię pomiarów, to nad mapą pojawia się diagram z wynikami pomiarów. Jednocześnie nad listą obserwowanych urządzeń dostępne są przyciski sterujące zawartością diagramu.
1. Okres pomiarowy.
2. Przedziały pomiarowe.
3. Tryby pomiarowe.
4. Obsługa diagramu.

poziom

Poziomy zanieczyszczenia powietrza PM 2,5 oraz PM10.
Tryb dostępny cały czas. W okresie zimowym jest standardowym trybem pracy urządzenia. Próg włączenia filtrów ustawiony jest na 50 ug/m3.