Obiekt Szpital św. Łukasza w Tarnowie

zainstalowano 4 szt central Ventiair  S-TYPES30,40  HG  wersja Higieniczna z nagrzewnicą i chłodnicą,filtrami  oraz z nawilżaniem powietrza