Do przygotowania wstępnego kosztorysu (jeszcze nie wg projektu spersonalizowanego względem Twych oczekiwań, a jedynie dopasowanego do możliwości i wymogów technicznych montażu systemu rekuperacji w Twoim domu) wystarczą nam podstawowe dane:

Rzuty wszystkich kondygnacji z podaniem powierzchni i funkcji wszystkich pomieszczeń (aktualne, z czytelnie naniesionymi wszelkimi zmianami, o ile występują).

Przekroje budynku z podanymi wysokościami kondygnacji i grubością stropów.

Plan Zagospodarowania Terenu (zwany PZT) lub przynajmniej informacja, o orientacji geograficznej budynku.

Rzuty elewacji (o ile są w projekcie).

Informacje dodatkowe w postaci:

Jaka będzie zastosowana kuchenka (kuchenki) – gazowe czy elektryczne.

Jakiego typu będzie źródło ogrzewania (kocioł spalinowy, pompa ciepła, maty na podczerwień) i informacja gdzie będzie zlokalizowane źródło ciepła, jeżeli projekt tego nie wskazuje, lub będzie ono w innym miejscu niż na projekcie.

Wyznaczenie miejsca, w którym wg Ciebie powinien zostać zamontowany rekuperator (jeżeli nie będą występowały przeciwskazania, spełnimy Twoją prośbę, w przeciwnym razie zaproponujemy zmianę lokalizacji).

Dane kontaktowe do Ciebie, takiej jak telefon i adres e-mail, byśmy mogli skonsultować na bieżąco zagadnienia, co do których przekazane plany nie są w pełni precyzyjne.

Adres i nazwa Twojej inwestycji, byśmy mogli skatalogować otrzymane od Ciebie materiały w jednym miejscu, z łatwym dla nas dostępem – aby nic w procesie projektowania nie uszło naszej uwagi.

Twoje dodatkowe uwagi, dotyczące oczekiwań względem rekuperacji, takie jak zastosowanie Gruntowego Wymiennika Ciepła, chłodnicy freonowej, nagrzewnicy komfortu, specyficznego rodzaju sterowania, itp.

Wstępny kosztorys, opracowany na podstawie powyższych danych będzie opracowany na bilansie powietrza ustalonym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem widocznych wymagań Twojego domu, a także podwyższeniem poziomu Twojego komfortu do stopnia, który my, jako fachowcy w tej dziedzinie jesteśmy w stanie zaakceptować.

 

Jeżeli otrzymane od Ciebie dane wejściowe nie uwzględnią dodatkowych informacji opisanych w punkcie f. – kosztorys będzie nadal kosztorysem wstępnym.

 

Na tym etapie otrzymasz informację zwrotną, która wskaże Ci orientacyjny koszt montażu systemu rekuperacji w Twoim domu w oparciu o zaproponowane 2 systemy rozdzielaczowe (holenderski R-VENT-FLEX lub polski NeoFlex – do wyboru), o dwa systemy prowadzenia kanałów głównych dla czerpni, wyrzutni i podłączenia rekuperatora z rozdzielaczami (standardowy SPIRO lub rewolucyjny szwedzki Climate Recovery Duct – do wyboru). Przesłane opracowanie wskaże Ci również bilans powietrza przygotowany dla Twego domu i propozycję rekuperatorów (AERIS, AERISnext, Venti-Air, Itho, R-Vent-Ultima, Drafton), które swymi parametrami będą odpowiadały wymogom Twojej instalacji – oraz opcji sterowania dostępnych dla zaproponowanych urządzeń.

 

Jeżeli od razu przekażesz nam ważne, dodatkowe informacje opisane w punkcie f. – kosztorys będzie już nosił znamiona kosztorysu spersonalizowanego względem Twoich potrzeb i oczekiwań. Wtedy może okazać się, że w oparciu o otrzymane od Ciebie informację przygotujemy ofertę, która od razu będzie wskazywała konkretne systemy i urządzenia zaproponowane przez nas dla systemu rekuperacji w Twym domu.

 

Ty mówisz nam wprost, czego oczekujesz, my odpowiadamy, które konkretne rozwiązanie jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami…

 

Po Twojej akceptacji przygotowanego przez nas kosztorysu i podpisaniu umowy na wykonanie projektu oraz instalacji systemu – przystąpimy do stworzenia projektu wykonawczego, wskazującego poza lokalizacją anemostatów, czerpni, wyrzutni i miejsca montażu rekuperatora – trasy prowadzenia instalacji oraz wydatki powietrza na wszystkich punktach systemu. Jeżeli zgłosisz zastrzeżenia – podczas konsultacji z Tobą i wypracowywaniu wspólnego stanowiska, powiemy Ci, czy uda się zrealizować oczekiwane przez Ciebie zmiany w ramach przedstawionego wcześniej budżetu, czy też będą one wymagały korekty kosztowej.