Górna stacja Kolejki Na Górę Parkową Krynica pomieszczenia Kuchni

dostawa central VentiAir na obiekt górna stacji kolejki szynowej na Parkową Górę.

w dostawie dwie centrale K-TYPE 10 CE/L/R i D-TYPE S50 CE/L/R

Prace wykonywała firma SW-Projekt wraz z Lupio-wentylacja